Túi Zip nhí

30.000 

Túi zipper nhí bán theo bịch 100 cái ..

các size nhí dùng đựng hột đá mini các loại..vv.vv..

🍄 Gồm Có các size 🍄 🍒 1.5 x 2cm 🍒 1.8 x 2cm 🍒 2 x 2cm 🍒 2 x 2.5cm 🍒 2.5 x 2.5cm 🍒 2.5 x 3.0cm 🍒 3.0x 3.0cm 🍒 4.0x 4.0cm